FAQ Najczęściej zadawane pytania

Kiedy rozpocznie się budowa szpitala?

Rozpoczęcie prac budowlanych to przełom 2018 i 2019 r.

Kiedy zakończy się budowa szpitala?

Budowa całości potrwa ok. 8 lat. Na ten moment zakończenie prac planowane jest na 2026 r.

Na jakim etapie obecnie jest inwestycja?

Na razie powstała koncepcja inwestycji, która jest obecnie konsultowana, aby mógł powstać ostateczny projekt spełniający stawiane mu oczekiwania. Uniwersytet Medyczny przygotował wszystkie niezbędne dokumenty, w tym tzw. Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, który uzyskał pozytywną ocenę w Ministerstwie Zdrowia. Uniwersytet jest również w trakcie zdobywania środków z Ministerstwa Zdrowia.

Kto zapłaci za ten szpital – Uniwersytet Medyczny, Miasto Poznań, a może Ministerstwo Zdrowia?

Większość środków pochodzić będzie z budżetu państwa, część ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). Częściowo szpital powstanie ze środków własnych inwestora.

Czy miasto będzie dokładać się do tego projektu?

Miasto przekazało teren przeznaczony pod inwestycję. Środki na sfinansowanie projektu będą pochodzić z budżetu państwa, od inwestora oraz z Unii Europejskiej.

Dlaczego miasto przekazało ziemię akurat w tym miejscu?

Warunkiem przekazania ziemi w tym miejscu oraz umożliwienia budowy szpitala przez Uniwersytet Medyczny jest stworzenie tam SOR. W chwili obecnej żaden szpital Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu nie posiada Specjalistycznego Oddziału Ratunkowego. Ponadto pomieszczenia Izby Przyjęć w szpitalu przy ul. Grunwaldzkiej nie spełniają wymagań stawianych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zaś budynek nie pozwala na dostosowanie go do odpowiednich norm. Dodatkowo blok operacyjny przy ul. Grunwaldzkiej będący kluczowym elementem zabezpieczającym działalność ostro-dyżurową, będzie musiał zostać zamknięty, ponieważ podobnie jak w przypadku Izby Przyjęć, nie ma możliwości dostosowania go do wymogów budowlano-sanitarnych. Zakończenie działalności zabiegowej i tym samym ostro-dyżurowej w budynkach przy ul. Grunwaldzkiej może spowodować zapaść w zabezpieczeniu leczenia nagłych przypadków w centralno-zachodniej części Poznania. Dlatego niezbędne jest, aby powstał tam SOR, ostry dyżur oraz blok operacyjny.

Ponadto, aby budowa przebiegła sprawnie, pierwsze budynki szpitalne zostaną dołączone do istniejącego już Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu. Teren, który został przeznaczony pod inwestycję znajduje się właśnie w tym miejscu.

Czy kiedy inwestor zdobędzie środki budowa ruszy od razu?

Tak. Kiedy tylko będziemy mieć środki, rozpocznie się budowa szpitala.

Jak zaplanowano przebieg budowy? Która część szpitala powstanie najwcześniej?

Najwcześniej powstanie część, w której znajdzie się SOR, ostry dyżur, blok operacyjny oraz lądowisko dla helikopterów.

Założeniem inwestora jest połączenie nowego budynku, z istniejącymi już, należącymi do Uniwersytetu, budynkami przy ul. Przybyszewskiego. Nowy budynek ma przejąć wszystkie nagłe przyjęcia do Szpitala Uniwersyteckiego. Jednym z podstawowych założeń projektu jest stworzenie budynku działającego na zasadach “gorącej platformy”, czyli szybkie, bezkolizyjne połączenie pomiędzy SOR-em, blokiem operacyjnym, działem diagnostyki obrazowej, oddziałem intensywnej terapii i lądowiskiem dla helikopterów. Połączenie to ma na celu szybką diagnostykę i leczenie ciężkich przypadków nagłych.  Najważniejsze połączenia funkcjonalne w ramach “gorącej platformy” zostały zapewnione poprzez dedykowany dla potrzeb gorącej platformy zespół 4 dźwigów łóżkowych, które służą wyłącznie do transportu chorych pomiędzy kluczowymi kondygnacjami.

Co zostanie zbudowane na samym końcu?

Na samym końcu powstaną budynki znajdujące się najbliżej ul. Grunwaldzkiej.

Czy oznacza to kilka lat nieustannych prac budowlanych?

To będzie wieloetapowy proces budowy, uzależniony jednak od tego jak będą wpływały środki na inwestycję.

Czy budowa sparaliżuje dzielnicę?

Wraz z miastem będziemy starali się znaleźć jak najbardziej optymalne rozwiązania, które sprawią, żeby proces budowy był jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców dzielnicy Grunwald. 

Czy pojawią się jakieś zmiany w ruchu podczas budowy szpitala?

Na tym etapie nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Jeśli jednak takie zmiany się pojawią poinformujemy o tym mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dlaczego szpital musi powstać akurat w tym miejscu, a nie gdzieś na obrzeżach miasta?

Koncepcja szpitala zakładająca wybudowanie go w centrum miasta jest zgodna ze współczesnymi, europejskimi trendami jakie obowiązują w projektowaniu placówek medycznych. Chodzi o stworzenie pacjentom optymalnych warunków do leczenia. Jednym z wymogów jest nieodcinanie ich od kontaktu z tkanką miejską, a także bliskimi, którzy dzięki dobrej lokalizacji i dojazdowi do szpitala mogą odwiedzać pacjentów. Poza tym budowa szpitala została zaplanowana tak, że powstające na początku budynki będą połączone z istniejącym już szpitalem im. H. Święcickiego, dzięki czemu szpital będzie mógł służyć pacjentom. Taka decyzja pozwoli na optymalne ekonomicznie przeniesienie starego szpitala do nowoczesnego budynku. Nie będzie konieczności zamykania oddziałów na czas przenosin. Nowy szpital będzie budowany etapowo i w czasie tej budowy będzie korzystał z infrastruktury nowego szpitala. Cała zmiana będzie przebiegać ewolucyjnie.

Czy nie ma żadnych wytycznych dotyczących tego, że nie stawia się szpitali w centrach miast?

Dawniej tak budowano szpitale, ale nie wynikało to z zapisów prawnych, a raczej trendów. To były olbrzymie szpitale, które ze względu na ich rozmiary stawiano na obrzeżach miast. Często nie były one dobrze skomunikowane, bo np. dojeżdżał tam jeden autobus i zarówno pacjenci, jak i odwiedzający mieli utrudnione dostanie się do takiej placówki. Zgodnie z urbanistycznymi zasadami zrównoważonego rozwoju powinno się dzielnice zagospodarowywać rożnymi wymieszanymi funkcjami co pozwoli uniknąć monokultury funkcjonalnej – tzw. dzielnic sypialni czy dzielnic (wymarłych w weekendy) biurowców. Mieszkańcy powinni mieć zapewnione bezpieczeństwo zdrowotne – stąd odchodzi się obecnie od budowania wielkich szpitali na obwodnicach miast – trudno do nich dotrzeć zarówno pacjentom, jak
i pracownikom . Szpital w tym miejscu ma swoją wiekową tradycję i możliwość dalszego nowoczesnego działania – zapewniając mieszkańcom usługi medyczne na najwyższym klinicznym poziomie, co wydaje się ogromną zaletą dla zapewnienia bezpieczeństwa sąsiadującym ze szpitalem osiedlom mieszkaniowym. Tak jest np. w przypadku szpitala Charite w Berlinie.

Kto jest autorem projektu?

Koncepcję szpitala przygotowali architekci z warszawskiej pracowni Archimed. To biuro architektoniczne, które jako jedyne w Polsce specjalizuje się w projektowaniu budynków dla służby zdrowia. Odpowiadało m.in. za projekt Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach k. Warszawy, a także rozbudowę poznańskiego szpitala św. Rodziny.

Doc. dr inż. architekt Michał Grzymała-Kazłowski jako jedyny w Polsce posiada tytuł Master of Engineering of Hospital Designing uzyskany na studiach podyplomowych na jednym z najstarszych uniwersytetów w Europie - KU Leuven w Belgii.

Czy biuro architektoniczne, które przygotowało projekt odpowiedzialne jest też za jakieś inne budynki szpitalne w Poznaniu?

Archimed jest autorem Szpitala Łazarskiego w Poznaniu. To  klinika ginekologiczno-położnicza została zaprojektowana jako funkcjonalna rozbudowa istniejącego Szpitala Świętej Rodziny.

Czy to już finalny projekt szpitala?

Istniejące wizualizacje to dopiero koncepcja. Teraz są one konsultowane i na ich bazie powstanie finalny projekt.  

Czym różni się koncepcja od projektu?

Koncepcja to rodzaj „poligonu” doświadczalnego służącego wypracowaniu optymalnej ostatecznej formy szpitala. Tworzona jest przez Archimed jako wirtualny model budynku (BIM) i wszechstronnie konsultowana z medykami, zarządem, politykami, pracownikami, inżynierami i specjalistami z wielu dziedzin – tak, by wypracowana koncepcja końcowa mogła być bez problemów budowana. Jest to obowiązujący na świecie model tworzenia nowoczesnych, skomplikowanych budynków. W Polsce często pomijano ten etap, rozpisując przetargi na najtańszy projekt – co skutkowało najdroższym w budowie i funkcjonowaniu szpitalem. Uniwersytet chce tego błędu uniknąć i dlatego najpierw prowadzone są prace analityczne, których podstawą jest koncepcja.

Jakie zmiany mogą być jeszcze dokonane na tym etapie?

Pojawiło się kilka kwestii dyskusyjnych, jak choćby wielkość przyszpitalnego parkingu. To jest ten moment, kiedy można jeszcze zastanowić się nad jego finalnym kształtem.

Czy można zaprojektować mniejszy parking?

Decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta. Jesteśmy na etapie rozmów zarówno z miastem, jak i mieszkańcami. Niewykluczone, że parking będzie mniejszy lub będzie wyglądał inaczej.   

Czy zmiany w koncepcji opóźnią inwestycję?

Nie, na tym etapie zmiany mogą być uwzględnione i nie opóźni to inwestycji.

Jak wysoki będzie ten szpital?

Będzie to czteropiętrowy budynek, o wysokości 25 m, zgodny ze współczesnymi trendami, które czynią ze szpitala przyjazną placówkę.  Będzie to budynek z kategorii – średniowysoki – optymalny zarówno pod względem rozłożenia funkcji – jak i tzw. przyjazności dla użytkowników.

Jak dużą powierzchnię zajmie szpital?

Powierzchnia całkowita inwestycji 117374,00 m2, zaś powierzchnia użytkowa inwestycji to 96000,00 m2.

W którym miejscu znajdzie się lądowisko dla helikopterów?

Koncepcja przewiduje wybudowanie lądowiska na budynku, w którym znajdzie się SOR i który powstanie jako pierwszy, czyli tuż przy istniejącym już budynku szpitala im. H. Święcickiego.

Czy wykonany zostanie raport środowiskowy?

Raport nie jest wymagany. Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzji środowiskowych) wymagane jest tylko przy niektórych inwestycjach – takich, które w znaczący sposób mogą oddziaływać na środowisko. Są to wszystkie inwestycje na obszarze Natura 2000 oraz te szczegółowo wyróżnione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. Szpital nie należy do takich inwestycji.

Czy zostanie utrzymany trzydziestometrowy pas zieleni dzielący szpital od budynków mieszkalnych?

Tak. Pomiędzy szpitalem a granicą terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej utrzymany zostanie 30-metrowy pas zieleni.

Jakie dokładnie oddziały znajdą się w szpitalu?

W ramach nowej infrastruktury utworzony zostanie Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z lądowiskiem, Zintegrowany Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, oddziały działające w zakresie szerokiego spektrum dziedzin medycznych: chorób serca i naczyń, chorób wewnętrznych, chirurgii, ortopedii, neurologii, okulistyki, dermatologii i otolaryngologii, Zintegrowany Blok Operacyjny, Centralna apteka szpitalna, Zintegrowany zespół poradni specjalistycznych zabezpieczający działalność ambulatoryjną trzech połączonych szpitali, pracownie radiologiczne, pracownie badań endoskopowych oraz centralna sterylizatornia.

 

Czy oddziały szpitalne będą większe niż w placówkach, w których znajdują się obecnie?

Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego to połączenie trzech obecnie funkcjonujących szpitali klinicznych z zachowaniem ich wielkości i struktury udzielanych świadczeń zdrowotnych. Integracja wybranych szpitali klinicznych i stworzenie jednego centralnego obiektu spełniającego najwyższe standardy opieki i bezpieczeństwa dla pacjentów, wpłynie przede wszystkim na poprawę warunków wysokospecjalistycznych świadczeń udzielanych mieszkańcom Poznania oraz całego regionu północno – zachodniej Polski.

Pokoje chorych będą 2-łóżkowe z własnym węzłem sanitarnym, w dopuszczalnym module łączonej łazienki na dwie sale chorych. Na każdym oddziale będzie ok. 10% łóżek w pokojach 1-osobowych. Inwestycja umożliwi rozbudowę zaplecza pooperacyjnego.

Jakie poznańskie szpitale zostaną tu przeniesione?

W ramach inwestycji zostanie zaprojektowany i wybudowany nowy obiekt dla celów przeniesienia działalności z zabytkowych budynków szpitalnych przy ul. Długiej, 28 Czerwca 1956 r. i Przybyszewskiego.

Co zyskają mieszkańcy Poznania i Wielkopolski na budowie takiego szpitala?

Przede wszystkim jeszcze lepszy dostęp do opieki medycznej i nowoczesnego sprzętu, ale także o wiele lepsze warunki hospitalizacji. Będzie więcej łóżek intensywnej terapii. Inwestycja planuje także rozwój ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Co ważne, powstanie również oddział „opieki jednodniowej” – zgodnie z wnioskami z map potrzeb zdrowotnych należy w woj. wielkopolskim rozwijać tę formę udzielania świadczeń w różnych zakresach, obejmujących zarówno diagnostykę pacjentów, jak również wykonywanie zabiegów chirurgicznych.

Jak szpital wpłynie na poprawę komfortu pacjentów i ich rodzin?

Pacjenci będą leczeni w komfortowych, nowoczesnych warunkach. Zaś dzięki lokalizacji dojazd do niego, a więc i odwiedziny będą znacznie ułatwione. Koncepcja szpitala zakłada także przestrzeń, w której pacjenci będą mogli spotykać się z rodzinami podczas odwiedzin. Koncepcja jest tworzona w oparciu o naukowe metody tworzenia „Healing Environment” – czyli przestrzeni terapeutycznej – to nowoczesne zasady tworzenia przestrzeni szpitalnych, tak by były przyjazne pacjentom, ich rodzinom i personelowi. Naukowo dowiedziono, że pozwala to na znaczną poprawę efektów leczenia poprzez zmniejszanie stresu i poprawę warunków pracy. Główne zasady HE to zapewnienie prywatności, kontaktu z rodziną i przyjaciółmi, otwarcie na przestrzeń zewnętrzną zieleń i tworzenie tzw. szpitala otwartego.

Czy mieszkańcy Grunwaldu będą mieli jakieś korzyści z tego, że szpital stanie w tej dzielnicy, np. będą przyjmowani bez kolejki?

Obecność tak dużego, specjalistycznego szpitala z oddziałem SOR oraz dużą ilością poradni to z pewnością korzyść dla mieszkańców dzielnicy Grunwald.

Czy lądujące helikoptery będą przeszkadzać mieszkańcom?


Lądowania helikopterów nie będą zdarzać się często. Średnio to ok. 4 lądowań w miesiącu. W Poznaniu oraz w okolicach (np. w Puszczykowie) są także inne szpitale z lądowiskami dla helikopterów i pacjenci są kierowani do szpitala na Lutyckiej oraz na Szwajcarskiej. W 2016 na Szwajcarskiej były 92 lądowania, zaś na Lutyckiej 64. W 2017 r. na Szwajcarskiej było 107 lądowań, zaś na Lutyckiej 85. To liczby dla całego roku.

Czy głośne urządzenia szpitalne, będą przeszkadzać mieszkańcom?

Będą to nowoczesne urządzenia, które nie będą emitować hałasu.

Czy jest zagrożenie, że mieszkańcy będą się stykać z odpadami medycznymi, które są produkowane w takim szpitalu?

Przede wszystkim są procedury prawne, które określają to, iż szpital ma obowiązek utylizowania odpadów medycznych. Są one przestrzegane w każdym szpitalu i w tym budynku także tak będzie.

Czy szpital będzie generował dużo ścieków i czy dzielnica na tym jakoś ucierpi?

Są wymogi prawne, które inwestycja musi spełnić i szpital zostanie wg nich wybudowany. Oznacza to, że ścieki generowane przez szpital nie będą problemem dla dzielnicy.