Idea szpitala

Osią idei jest integracja obiektów szpitalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w ramach Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego.

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Przekonaj się, dlaczego tak ważne dla pacjentów jest utworzenie Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego.

Zobacz film

Korzyści

Komfort pacjentów, szybkość reakcji i pomoc potrzebującym to nasze priorytety. Dzięki utworzeniu zintegrowanego nowoczesnego kompleksu szpitalnego dla mieszkańców Poznania, Wielkopolski i regionu północno-zachodniej Polski, będziemy w stanie działać dużo sprawniej i skuteczniej, niosąc pomoc zdrowotną.

1

Usprawniona diagnostyka

Usprawni proces diagnostyki, leczenia i dydaktyki przy jednoczesnej likwidacji zabytkowych nieefektywnych ekonomicznie budynków

2

Przyspieszone leczenie

Przyspieszy skuteczną diagnostykę, leczenie i dydaktykę przy jednoczesnej likwidacji zabytkowych nieefektywnych ekonomicznie budynków

3

Zwiększona jakość usług

Zwiększy jakość, konkurencyjność i dostępność świadczonych usług zdrowotnych

4

Optymalizacja kosztów

Przyczyni się do rozwoju nowatorskich metod leczenia przy optymalizacji bieżących kosztów działalności szpitali i nakładów inwestycyjnych

5

Większa produktywność

Zwiększy produktywność pracy lekarzy i zredukuje koszty, dzięki wprowadzeniu specjalistycznego wyposażenia diagnostycznego oraz nowoczesnych procedur medycznych

6

Innowacyjna infrastruktura

Dzięki innowacyjnej infrastrukturze i doświadczonej kadrze, umożliwi dokładne dostosowanie działalności do obecnych trendów chorobowości i zachorowalności społeczeństwa

Lokalizacja