Stanowisko Uczelni

<< wróć

Przez wzgląd na trwające rozmowy pomiędzy Uniwersytet Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpitalem Klinicznym im. Heliodora Święckiego a stroną społeczną reprezentowaną przez Stowarzyszenie im. Jana Ostroroga i Zielony Grunwald, przedstawiamy zobowiązania Uczelni w temacie projektu budowy Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego. Wierzymy, że możliwe będzie podpisanie porozumienia, gwarantującego spełnienie kluczowych oczekiwań strony społecznej gdyż deklarowane działania wypracowane zostały wspólnie ze stroną społeczną w trakcie spotkań. Szpitalny Oddział Ratunkowy i przyszły projekt Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego to kluczowe zadanie inwestycyjne dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego Miasta. Stwórzmy go razem, ponad wszelkimi podziałami.

Stanowisko Uczelni (PDF)

 

<< Poprzednia aktualność Następna aktualność >>