Pozytywna ocena IOWISZ

<< wróć

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu decyzją Ministerstwa Zdrowia z dnia 17 listopada 2017 roku otrzymał pozytywną opinię o celowości inwestycji pn. „Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – budowa z wyposażeniem”.

Pozytywna ocena dotycząca celowości inwestycji jest bardzo ważnym etapem do ustanowienia przez Radę Ministrów decyzji o utworzeniu i finansowaniu wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą „Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – budowa z wyposażeniem”.

Ocenę racjonalności inwestycji w ochronie zdrowia reguluje ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych odnosząc się do map potrzeb zdrowotnych i priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej.

Ocena wniosków inwestycyjnych odbywa się za pośrednictwem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).

Organem wydającym opinię o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego Szpitala w odniesieniu do uczelni medycznej jest Minister Zdrowia.

 

<< Poprzednia aktualność Następna aktualność >>